Informacja o wyborze wykonawcy zap. nr 13/VITASYNTH/2017

Informacja o wyborze wykonawcy
zadania zawartego w Zapytaniu ofertowym nr 13/VITASYNTH/2017 z dnia 22.12.2017r.
dotyczącego projektu realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informacja o wyborze 13VS2017